Help-Nepal

In this page you can found important helpful information, that is help to
assist in Covid-19, Corona pandemic.

Free Doctors consultation

Saturday – Dr. R.K. Mishra   Contact no. 9882056600

Sunday- Dr. Swati Jha           Contact no. 9808127857

Monday- Dr. Pooja Acharya  Contact no.  9863312881

Tuesday- Dr. Veer Shah    Contact no.  9808456599

Wednesday-  Dr. Sanju Karna Contact no.  9869950376

Thursday- Dr. Samyam B. Pathak Contact no.  984300104

Friday- Dr. Megha Thapa Contact no.  984963466

No description available.

Every day: Ram Jee Ram Contact no. 9809138558

May be an image of 1 person and text

नेपालमा कोरोना वाइरसको लहर के हो, पहिलो, दोश्रो र लक्षण तथा बच्ने उपाय (Corona Wave Nepali in Nepali)

देशमा कोरोना महामारीले सबै प्रकारले हाहाकार मचिएको छ । कोरोना देशमा मात्र होइन संसारभरी नै आफ्नो कहर फैलाएको अवस्था छ। यो महामारीले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था झन्झन् बिग्रँदै गएको छ । जसलाई कुनै शब्दले व्याख्या गर्न सकिँदैन। करुणाको कुरा गर्दाखेरि पहेलो लहार भनिन्छ दोस्रो लहर सुनिन्छ जबकि पहिलो लहर बन्द दोस्रो लहर धेरै नै खतरनाक रहेको छ। किताबले थाहा छ पहिलो पहिलो लहर के हो र दोस्रो लहर के हो ? यो सम्बन्ध पुर जानकारी प्रदान गरिनेछ।