गुणस्तर तथा सुनिश्चितता प्रत्यायन (QAA) प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने पहिलो कानुन कलेज बन्यो, “काठमाडौं स्कुल अफ ल”

काठमाडौं स्कुल अफ ल गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance Agency – QAA) प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो कानुन कलेज बनेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ। असार १२ गते आइतवार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरी काठमाडौं स्कुल अफ ल लाई सो प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको … Read more