गुणस्तर तथा सुनिश्चितता प्रत्यायन (QAA) प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने पहिलो कानुन कलेज बन्यो, “काठमाडौं स्कुल अफ ल”

काठमाडौं स्कुल अफ ल गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (Quality Assurance Agency – QAA) प्राप्त गर्ने नेपालको पहिलो कानुन कलेज बनेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ। असार १२ गते आइतवार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरी काठमाडौं स्कुल अफ ल लाई सो प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको … Read more

Kathmandu School of Law

Dadhikot, Bhaktapur,   Estd: 2000  Sector:  Private   Call +977-1- 6634455 Since its inception in 1999, Kathmandu School of Law (KSL) is committed to transform legal education in Nepal. Kathmandu School of Law (KSL) has strong commitment to be proactive in the legal education of Nepal to prepare leaders in the practice of law, public and community service. The … Read more